Bundestraining Kata ab 3. Kyu am 29.5.2021 in Neustadt.